Par mums

SIA "ZEANS" darbojas kopš 2013. gada konsultāciju un apmācību sniegšanas jomā priekš pārtikas uzņēmumiem. Veicam konsultācijas un apmācības par pārtikas higiēnas un drošības prasību nodrošināšanu saskaņā ar likumdošanu un normatīvajiem aktiem, kā arī veicam HACCP izstrādi.

Kopš 2015. gada darbojamies arī IT un datorgrafikas nozarē. Piedāvājam gan programmatūras izstrādi, gan dažādu vizualizāciju (arhitektūras, ainavu, produktu iepakojumu vizualizācijas u.c.) un datorgrafikas izveidi.

Mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus klientam, palīdzot sasniegt katra klienta uzstādītos mērķus.

Vērtības:

  • profesionālisms un nepārtraukta pilnveidošanās
  • elastīga un individuāla pieeja katram klientam
  • ētisko, objektivitātes un neatkarības principu respektēšana un ievērošana
  • konfidencialitāte