Kontakti

E-pasts: info@zeans.lv
Tālrunis: +371 20620060
Mājas lapas adrese: www.zeans.lv

Rekvizīti:
SIA “ZEANS”
Juridiskā adrese: Blaumaņa iela 15-11, Rīga, LV-1011
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103644314

Norēķiņu konts:
AS”SEB banka”
SWIFT kods UNLALV2X
Konta Nr. LV66UNLA0050020421267